Najlepsi włodarze miast i gmin w poniedziałek 27 lutego odebrali certyfikaty potwierdzające pozycję w rankingu.

Jak porównać poziom rozwoju samorządów? Najlepiej za pomocą liczb.

Ranking zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego wyłonił najlepszych, innym wskazuje drogę do sukcesu.

Prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej co roku analizuje wszystkie miasta i gminy w Polsce. Za pomocą 15 wskaźników wyznacza poziom ich rozwoju. Naukowiec sporządził też takie zestawienie tylko dla samorządów Warmii i Mazur. – Twarde liczby obiektywnie rysują obraz sytuacji poszczególnych samorządów – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Zrównoważony rozwój jest celem i zadaniem każdego gospodarza.

Najlepsi włodarze miast i gmin w poniedziałek 27 lutego odebrali certyfikaty potwierdzające pozycję w rankingu. – Objęcie badaniem danych z 13 lat pozwala dokładnie oddać poziom rozwoju, ale też dynamikę zmian – podkreśla prof. Sobczak.

Ranking dynamika os. pracujących w woj. warmińsko-mazurskim - ppt

Laureaci I Konkursu Zrównoważonego Rozwoju jst Warmia-Mazury