Ilustracja do tekstu

W siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano kolejne umowy o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia inwestycji w tym makroregionie.

Dzięki ponad 650 mln zł, w tym 472 mln zł z funduszu UE Olsztyn otrzyma kolejną linię tramwajową, Białystok rozwinie sieć szybkich autobusów, a mieszkańcy gmin otaczających Kielce, Białystok i Rzeszów łatwiej dotrą do stolic województw.

Łącznie z podpisanymi umowami, w Programie Polska Wschodnia zakontraktowano już 4 inwestycje dotyczące ekomobliności miejskiej i 18 projektów dotyczących rozwoju transportu drogowego w makroregionie. Daje to w sumie blisko 2 mld zł.

Już dziś samorządy stają przed możliwością pozyskania kolejnych funduszy z Programu Polska Wschodnia. Uruchomiono właśnie trzeci nabór wniosków na realizację inwestycji drogowych. Budżet konkursu to ponad 400 mln zł.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Programu Polska Wschodnia.

WIĘCEJ INFORMACJI