Lokalozacja nowego zakładu w WMSS.

Zakład Drobiarski „Lech Drób” sp. z o.o. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycja polega na budowie kompleksu hal produkcyjnych i wyposażeniu ich w linie technologiczne najnowszej generacji do uboju i rozbioru drobiu, chłodzenia i mrożenia wyrobów gotowych.

Dzięki projektowi moce produkcyjne zwiększą się o 60 proc, a powierzchnia produkcyjna zakładu ulegnie podwojeniu i wyniesie 12 000 m2. W ramach Zezwolenia na terenie Strefy poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 21 000 000 zł, a dotychczasowe zatrudnienie zwiększone zostanie o minimum 140 nowych pracowników.

Zakład Drobiarski LECH DRÓB w Zalewie jest bardzo nowoczesnym zakładem. Historia funkcjonowania firmy na rynku sięga roku 1995, kiedy powstała spółka cywilna „LECH DRÓB” z siedzibą w Zalewie. Od początku prowadzenia działalności zakład zajmuje się ubojem i rozbiorem drobiu. Jego głównym asortymentem są indyki, kurczaki oraz kury. Początkowo spółka zatrudniała 42 osoby, które były w większości pracownikami produkcyjnymi. Obecnie zakład zatrudnia 500 pracowników.

Od wielu lat Lech Drób buduje silną strukturę organizacyjną mającą na celu budowanie bardzo dobrych relacji z hodowcami drobiu, które są nieodzownym czynnikiem prawidłowego rozwoju firmy i jej dynamiki.

Spółka posiada własny transport specjalistyczny do przewozu żywego drobiu spełniający rygorystyczne warunki dobrostanu zwierząt, włącznie z pojeniem podczas transportu. Firma jest też wyposażona w tabor do przewozu produktów gotowych od 2 000 kg do 24 000 kg.