Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Maurskiego z lotu ptaka

W poniedziałek (30 stycznia) marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisze wstępne umowy na dofinansowanie inwestycji z pieniędzy zarezerwowanych dla miast należących do sieci Cittaslow.

Tym razem wsparcie otrzymają: Barczewo, Górowo Iławeckie, Olsztynek, Nidzica i Biskupiec.

Przedstawiciele samorządów podpiszą dokumenty na realizację 20 projektów o łącznej wartości niemal 73 mln zł, z czego dofinansowanie to 62 mln zł. Są to ostatnie z 50 zaplanowanych inwestycji współfinansowanych z Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow. Tym samym środki z RPO WiM 2014-20 przeznaczone na rewitalizację miast należących do sieci zostaną w pełni zaangażowane.

Unijne pieniądze mają pomóc w wykorzystaniu atutów każdej miejscowości i przystosowaniu przestrzeni publicznej do nowoczesnej działalności turystycznej, kulturalnej i społecznej, a zwłaszcza do aktywizacji mieszkańców. Propozycjami lokalnych samorządów są zazwyczaj renowacje zabytków, adaptacje pomieszczeń do nowych funkcji, zagospodarowanie terenów zielonych, budowa infrastruktury rekreacyjnej i tworzenie szlaków turystycznych. Wśród pomysłów, które w poniedziałek dostaną zielone światło do realizacji, są m.in.: zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy w Barczewie i Młynówki w Górowie Iławeckim, remont zamku w Nidzicy, odnowienie plaży miejskiej w Olsztynku czy utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu.

Do polskiej sieci Cittaslow należy 26 miasteczek, z czego 20 to ośrodki z województwa warmińsko-mazurskiego. 14 miast zostało objętych Ponadlokalnym Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow, na który zarezerwowano w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 łącznie 51,1 mln euro. Poza poniedziałkowymi gośćmi do tej grupy należą jeszcze: Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Pasym, Reszel i Ryn.