Konferencja "Innowacyjne Warmia i Mazury. Zdrowe życie - czysty zysk" w Warszawie

O potencjale gospodarczym Warmii i Mazur dyskutowano podczas konferencji "Innowacyjne Warmia i Mazury. Zdrowe życie - czysty zysk", która odbyła się 16 listopada w Warszawie.

W spotkaniu wziął udział m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

W wydarzeniu, które odbyło się w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, uczestniczyli też przedstawiciele dużych firm zagranicznych i krajowych z branży konsultingowej, nieruchomości, farmaceutycznej, hotelowej, meblarskiej i drzewnej czy gastronomicznej. W rozmowy o potencjale gospodarczym Warmii i Mazur włączyli się też przedstawiciele wydziałów handlowych wybranych ambasad zagranicznych w Polsce, parlamentarzyści oraz przedstawiciele mediów.

- Nasz region kojarzył się przede wszystkim z naturą, turystyką i wypoczynkiem - przywitał zebranych gości Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - W dalszym ciągu tak jest, jednak zmieniamy nasz wizerunek. Dążymy do tego, by przedstawiać również nasze gospodarcze walory. W myśl unijnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Europa 2020 mamy ku temu powody. Możemy poszczycić się branżami związanymi z meblarstwem i przetwórstwem drzewa, które należą do absolutnej czołówki nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Rozwija się u nas produkcja zdrowej żywności i sektor ekonomii wody. Warmia i Mazury to również szybko rozwijający się sektor IT. Nie ma mowy o dalszej ewolucji bez innowacyjności. Stąd idea dzisiejszego spotkania.

W województwie warmińsko-mazurskim oferowane są liczne udogodnienia, którymi nie dysponują inne, nawet bogatsze regiony. Dzięki Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz jej suwalskiemu odpowiednikowi przedsiębiorcy otrzymują dostęp do uzbrojonych, dobrze skomunikowanych terenów i ulg podatkowych. Zwolnień od podatków nie brakuje także w wybranych gminach, natomiast samorządy lokalne wspierają w organizacji i finansowaniu szkoleń.

Przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą korzystać ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW). Samo RPO to 1,7 mld euro. Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyja także poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur. Realizowana jest modernizacja drogi krajowej nr 7, drogi ekspresowej nr 51, a także przebudowa drogi krajowej nr 16.

Trwają prace modernizacyjne na czterech ważnych dla regionu liniach kolejowych (Działdowo-Nidzica, Gutkowo-Braniewo, Olsztyn-Ełk przez Korsze/Kętrzyn oraz przez Pisz). Od początku 2016 roku w województwie funkcjonuje Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach. - Inwestorzy, którzy chcą otrzymać szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji oraz pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów, dostawców czy lokalizacji, mogą liczyć na Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagracznicznych - partnera konferencji - podkreśla Tomasz Pisula, prezes zarządu PAIiIZ. - Warmia i Mazury to doskonały przykład na to, że można pogodzić walory przyrodnicze z sektorem nowych technologii. Ale przyznaję, chodzi przede wszystkim o odpowiednie pomysły.

Podczas panelu dyskusyjnego rozmawiano o sposobach wsparcia lokalnych przedsięwzięć przez samorządowców. Uczestniczyli w nim m.in Gustaw Marek Brzezin, Piotr Grzymowicz, Witold Wróblewski i Tomasz Adrukiewicz, czyli prezydenci trzech największych miast w regionie - odpowiednio Olsztyna, Elbląga i Ełku.

- Kiedy powstały Specjalne Strefy Ekonomiczne, przekazaliśmy 106 ha terenów inwestycyjnych na ten cel - mówił Tomasz Adrukiewicz. - I widać, że była to dobra decyzja, bo tylko na tym skorzystaliśmy. Mamy również jeden z najmnniejszych parków techologicznych w Polsce, ale już w 1,5 roku po jego otwarciu zapełniła się cała jego powierzchnia. Organizujemy wiele start-upów dla młodych i uzdolnionych osób, które na początku swojej kariery biznesowej muszą otrzymywać odpowiednie wsparcie. Przez wiele lat z naszego regionu dużo wykształconych osób wyjeżdżało, ale od pewnego czasu zauważyliśmy, że wiele osób wraca w rodzinne strony z pomysłem na ciekawe inwestycje.

- Nasz kapitał to przede wszystkim zasoby ludzkie - dodał Piotr Grzymowicz. - Ale mamy zarejestrowanych 23 tys. firm i podmiotów gospodarczych. 95 proc. z nich to firmy zatrudniające do dziewięciu osób. Nie brakuje jednak prawdziwych gigantów o światowej marce. Jakość życia w mieście się ciągle podnosi, powiększa się także oferta dla inwestorów.

Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele regionalnych instytucji, którzy zaprezentowali własne innowacyjne rozwiązania. O pomiarze siły kończyn dolnych i górnych opowiadał Szymon Nitkiewicz z Katedry Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, natomiast zagadnienia związane z elektrochemicznymi czujnikami i bioczujnikami do analizy żywności oraz diagnostyki medycznej przedstawili Hanna oraz Jerzy Radeccy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Technologie infomatyczne, dzięki którym można konkurować na wszystkich rynkach, wykorzystują również producenci mebli - choćby firma ITM Software House z Olsztyna. A Treesat.io to pierwszy operator internetu rzeczy. Duży wpływ na rozwój serowarstwa na całym świecie ma z kolei Obram-Tetra Pack. - Wszystko to dzieje się w Olsztynie dzięki ludziom, którzy u nas pracują - mówił Maciej Raczyński, prezes firmy. - Firma powstała na początku lat 70. ubiegłego wieku, ale od 15 lat produkujemy rozwiązania w tej dziedzinie i eksportujemy produkty i technologie na cały świat. Sprzedajemy zatem naszą wiedzę, czyli to, co nasi inżynierowie wymyślą w codziennej

Swoje walory zebranym gościom prezentowali także przedstawiciele firm o ugruntowanej pozycji na rynku IT czy start-upów - OPEGIEKA Elbląg, Ekosystem, Polyend.

Organizatorami konferencji byli samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Partner wydarzenia - Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.