Konferencja „Fundusze! Przystań – skorzystaj”

26 konkursów na łączną kwotę ponad 500 mln złotych – to plany instytucji wdrażających pieniądze Europejskiego Funduszu Społecznego w nowym roku.

Na konferencji „Fundusze! Przystań – skorzystaj”, która odbyła się 14 listopada w Olsztynie, podsumowano 2016 i zaprezentowano plany na 2017 rok.

Do 2020 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego, Warmia i Mazury mają do wydania 1,7 mld. euro unijnych dotacji. Nasze województwo wykorzystało dotychczas ponad 3% tych środków. Średnia krajowa to około 8 procent. Mimo, że w tym roku wdrażanie funduszy unijnych wyraźnie przyspieszyło, to początki były trudne. - Problemem były m.in. precyzyjne wytyczne ze strony Komisji Europejskiej. Zarząd województwa w tej perspektywie finansowej miał mniejszy wpływ na to, na co możemy wydawać pieniądze. Po drugie, nasi beneficjenci musieli oswoić się z nowymi zasadami wnioskowania o środki – wyjaśniał podczas konferencji marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Dotychczas potencjalni beneficjenci złożyli ponad 2,5 tysiąca wniosków, z czego ponad tysiąc to projekty finansowane z EFS.

Marszałek Brzezin liczy, że po początkowych trudnościach, coraz więcej potencjalnych beneficjentów będzie składało wnioski o dofinansowanie oraz podpisywało umowy. Tylko z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowym roku zaplanowano 26 konkursów.

O wdrażaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2016 oraz planom na 2017 rok poświęcona będzie konferencja, która już 24 listopada w Elblągu.

Więcej informacji o konferencji w Elblągu