Spotkanie w Brukseli

W Brukseli rozpoczęły się 3. Dni Partnerstwa Wschodniego zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej. W spotkaniu uczestniczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 8 do 10 listopada odbędzie się szereg wydarzeń o charakterze politycznym, społecznym i artystycznym.

Ideą wydarzenia jest zainicjowanie szeroko rozpowszechnionej dyskusji na stabilności europejskiej polityki sąsiedztwa ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru gospodarczego i wyzwań na przyszłość w tym obszarze oraz promowanie współpracy samorządów z krajami objętymi inicjatywą, m.in. poprzez wdrażanie wspólnych projektów i tworzenie nowych inicjatyw w tym zakresie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Dom Polski Wschodniej w Brukseli, będący wspólnym przedstawicielstwem pięciu województw Polski (w tym województwa warmińsko-mazurskiego.