Fot. stockvault.net

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” odbędzie się 9 listopada 2016 roku w Olsztynie.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana kompleksowa oferta wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach realizacji: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc.

Uczestnicy zapoznają się również z możliwościami, jakie dają innowacyjnym firmom inne formy wsparcia (również finansowane z Funduszy Europejskich, m.in. Program Polska Wschodnia, Regionalny Program Operacyjny); korzyściami płynącymi z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwości podejmowania innowacyjnych wyzwań oraz formami wsparcia partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką.

Wszyscy chętni będą mogli ponadto zasięgnąć bliższych informacji u ekspertów z instytucji zajmujących się bezpośrednio tematyką wsparcia dla przedsiębiorców.

Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Polskim Funduszem Rozwoju, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszeniem Top 500 Innovators oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. R. Prawocheńskiego 9). 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ REJESTRACJA

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
10:30-11 - Rejestracja
11-12 - Oferta ogólnopolskiego Programu Inteligentny Rozwój w zakresie wszystkich etapów realizacji projektu: start up’y, działalność badawczo-rozwojowa, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, działania powdrożeniowe.
12-12:15 - Oferta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla przedsiębiorców: korzyści z wprowadzenia tzw. małej ustawy o innowacyjności, ścieżka wdrożeniowa kariery akademickiej (tzw. doktoraty wdrożeniowe), działalność Centrów Transferu Technologii na uczelniach i ich rola we współpracy z otoczeniem biznesowym.
12:15-12:30 - Oferta dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
12:30-12:45 Oferta dla przedsiębiorców w ramach Programu Polska Wschodnia: start up’y - platformy startowe dla nowych pomysłów, internacjonalizacja - zwiększenie aktywności MŚP z Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych; wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych; przewaga konkurencyjna dzięki wykorzystaniu wzornictwa.
12:45-13 - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej – finansowanie badań naukowych i innowacji dla przemysłu
13:15-15 - Konsultacje indywidualne (1 h, 45 min.)