Spotkanie w Brukseli

O miejscach Polityki Regionalnej UE w przygotowaniach na przyszłe wyzwania rozmawiano w ostatnich dniach w Brukseli.

332 przedstawicieli regionalnych ze wszystkich państw członkowskich Unii, w tym ok. 25 przewodniczących regionalnych i 9 wiceprzewodniczących regionalnych, podpisało deklarację, w której domagającą się kontynuacji Polityki Spójności UE dla wszystkich regionów po roku 2020.

Spotkania z Elżbietą Bieńkowską, komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Przedsiębiorczości, przyniosło ciekawe informacje m.in. na temat sytuacji UE po Brexicie, wspólnego rynku i dostępu do niego naszych przedsiębiorców, innowacji czy zawodów regulowanych. Komisarz otrzymała z rąk Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, honorową odznakę "Zasłużony dla Warmii i Mazur".

W Brukseli nie brakuje również warmińsko-mazurskich radnych z Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem wizyty jest zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji wspólnot europejskich, perspektywami i uwarunkowaniami wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz działalnością Domu Polski Wschodniej.