kamera filmowa10-minutowy film artystyczny powinien być związany z projektem realizowanym wspólnie przez litewskie, łotewskie, polskie oraz białoruskie organizacje.

 

Przedsięwzięcie „Przyłącz się do nas (Współpraca Europejska)” organizowane jest w ramach Europejskiego Dnia Współpracy, który jest obchodzony 21 września. Podczas imprezy prezentowane są mieszkańcom Starego Kontynentu programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - programy finansowane ze środków UE, w ramach których organizacje z sąsiadujących krajów realizują wspólnie projekty (m.in. budowane są przygraniczne drogi i ścieżki rowerowe, prowadzone są wspólne operacje ratownicze w rejonie przygranicznym, odbywają się festiwale oraz tworzone są międzynarodowe szlaki turystyczne).

 

W konkursie mogą wziąć udział miłośnicy kina oraz twórcy filmów z Litwy, Łotwy, Polski i Białorusi. Formularze zgłoszeniowe oraz opis pomysłu na film przyjmowane są do 1 lipca, natomiast ostateczny termin zgłaszania filmów upływa 9 września 2013 roku.

 

Wymagane jest przedstawienie w filmie efektu trasgranicznego (korzyści odniesione przez partnerów) oraz zaprezentowanie artystycznej opowieści.

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.vilniusjts.eu oraz www.ecday.eu