Ilustracja do tekstu

Organizatorem konkursu dla prasy lokalnej dotyczący Funduszy Europejskich jest Ministerstwo Rozwoju. 

Przedsięwzięcie skierowane jest do wydawców tytułów prasowych z Warmii i Mazur funkcjonujących na rynku co najmniej 2 lata. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich w prasie lokalnej i lokalnych portalach internetowych.

Do konkursu można zgłaszać autorskie projekty – cykle publikacji w lokalnych tytułach prasowych (od 10 do 12 publikacji) oraz na lokalnych portalach internetowych (uzupełniająco). Projekty muszą mieć charakter informacyjny i edukacyjny nakierowany na pokazywanie możliwości sięgania po Fundusze Europejskie 2014-2020 oraz być realizowane w co najmniej 3 tytułach prasy lokalnej, o zsumowanym zasięgu co najmniej 10 000 egzemplarzy. Projekty muszą zostać zrealizowane od 20 września do 31 grudnia 2016 roku.

Budżet konkursu wynosi 1,6 mln zł. Na realizację pojedynczych projektów przewidziano dotacje od 50 000 zł do 100 000 zł.

Wnioski można składać do 17 sierpnia 2016 roku. WIĘCEJ INFORMACJI