Ilustracja do tekstu

Spotkanie „Inwestycje w nowoczesne technologie i źródła ich finansowania” odbędzie się 20 czerwca 2016 roku w Olsztynie.

Celem wydarzenia jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań IT/ICT lub outsourcingu usług IT/ICT. Podczas wydarzenia poruszane będą tematy związane z potencjałem sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim, finansowaniem innowacyjnych rozwiązań w ramach RPO WiM, finansowaniem nowoczesnych technologii w ramach PO IR.

Zaplanowano również panel dyskusyjny, gdzie przedstawiciele firm informatycznych i przedstawiciele przedsiębiorstw, będą szukać odpowiedzi na pytanie „jak inwestycje w innowacyjne technologie mogą pomóc biznesowi”. Nie zabraknie ponadto prezentacji pokazującej dobre przykłady.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca 2016 roku. Konferencja rozpocznie się o godz. 10.30 w siedzibie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie (ul. Władysława Trylińskiego 2, BK s.15).

Do pobrania:
FORMULARZ REJESTRACYJNY
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI
ZAPROSZENIE