rosja flaga stockvault„Königsberg – Królewiec – Kaliningrad – dziedzictwo historyczne” – międzynarodowa konferencja naukowa pod takim tytułem zainauguruje XII Dni Kultury Polskiej w obwodzie kaliningradzkim, która odbywa się w dniach 6-8 czerwca.

 

Organizatorami wydarzenia są Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna”. Samorząd województwa wsparł organizację Dni Kultury Polskiej.

 

Podczas konferencji, która odbędzie się w Muzeum Bursztynu, wystąpią naukowcy z Polski, między innymi z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, a także z Rosji. W piątek w Centralnym Parku Kultury i Wypoczynku odbędzie się koncert ludowego zespołu artystycznego PROMNI z SGGW w Warszawie. W sobotę wydarzenia przeniosą się do Czerniachowska, gdzie najpierw zostanie odprawiona msza w języku polskim w kościele św. Brunona z Kwerfurtu, a po niej rozpoczną się koncerty i konkursy dla mieszkańców. Gwiazdą sobotnich wydarzeń będzie Hanna Banaszak, która wystąpi z recitalem.