Logotyp programu

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 potrwają do 10 czerwca 2016 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych czy środowisk akademickich. 

Uwagi należy zgłaszać na formularzu elektronicznym, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju (TUTAJ). Projekt dokumentu Programu w angielskiej wersji językowej oraz robocze tłumaczenia na język polski i rosyjski (TUTAJ)

Po zakończeniu procesu konsultacji i uwzględnieniu zasadnych uwag, Program Polska-Rosja 2014-2020 zostanie przekazany Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Pierwszy naborów wniosków w ramach Programu jest przewidywany w 2017 roku.