Fot. www.stockvault.net

Zgłoszenia do konkursu „Małe granty dla Polonii 2016 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską” przyjmowane są do 13 maja 2016 roku.

O dofinansowanie mogą starać się stowarzyszenia i fundacje, które w ramach swojej działalności planują realizację projektów mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Każda organizacja może ubiegać się o dofinansowanie na kwotę do 30 tys. zł, a termin realizacji projektów to 14 maja do 31 października 2016 roku.

Konkurs organizowany jest w ramach programu Senatu RP „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”

Więcej informacji na stronie internetowej www.odraniemen.org