Logo Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Firma Peak Packaging Poland Sp. z o. o. powiększy swój zakład w Batoszycach.

Nakłady na budowę nowych magazynów i zakup maszyn wyniosą co najmniej 3 mln zł.

Przedsiębiorstwo otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 25 marca 2016 roku. To druga tego rodzaju decyzja wydana dla tej spółki.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie funkcjonującego zakładu w Bartoszycach o nowe pomieszczenia magazynowe i produkcyjne oraz zakupie nowych maszyn. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 3 mln zł i utworzonych zostanie 5 nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2020 r.