Logotyp projektu

Spotkanie poświęcone projektowi „Platformy startowe dla nowych pomysłów” odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele PARP, przedstawiciele Platformy Startowej Hub of Talents, przedstawiciele miasta i uczelni, a także reprezentanci środowisk startupowych z regionu.

Tematem wiodącym będą branże biotechnologiczna i geoinformatyczna, które będą reprezentowane przez firmy Kimika Laboratories, Wama Soft oraz Globe of Things.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.15 w Centrum Edukacji Technologicznej – Stara Kotłownia, sala 102. Rejestracja jest dostępna pod adresem: http://platformystartowe.gov.pl/aktualnosci/177-webinary


Platformy startowe dla nowych pomysłów - to program akceleracyjny adresowany do pomysłodawców, którzy chcą rozwijać swój biznes w jednym z pięciu województw makroregionu Polska Wschodnia (podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Celem programu jest pomoc w budowie innowacyjnego produktu lub usługi oraz opracowaniu skalowalnego modelu biznesowego. Uczestnikom programu zapewniamy miejsce do pracy, obsługę księgową, prawną i doradztwo podatkowe. Wyposażamy ich w umiejętności z zakresu tworzenia prezentacji i wystąpień publicznych. W programie zapewniamy mentorów, którzy doradzą jak zbudować zespół, opracować strategię rozwoju i zrealizować zaplanowane cele.

Zadaniem programu jest również budowanie lokalnych ekosystemów wsparcia przedsiębiorczości startupowej. Platformy startowe oferują dodatkowe formy wsparcia zapewniane przez lokalne władze samorządowe, uczelnie oraz inwestorów. Uczestnicy będą mogli skorzystać z ulg i zniżek gwarantowanych przez samorządy miejskie czy też sieci kontaktów firm i funduszy będących partnerami poszczególnych Platform.

Do uczestnictwa w programie zapraszamy pomysłodawców do 35. roku życia - autorów innowacyjnych rozwiązań znajdujących zastosowanie w życiu codziennym lub praktyce gospodarczej. Kryteria wyboru pomysłów to potencjał rynkowy oraz możliwość przekształcenia pomysłów w rentowne produkty. Selekcji pomysłów dokonują eksperci - przedstawiciele biznesu - posiadający doświadczenie w ocenie innowacyjnych biznesów. Dla każdego wybranego projektu zostanie opracowany indywidualny, trwający maksymalnie 10 miesięcy program inkubacji, którego celem będzie ostateczne przygotowanie zweryfikowanego rynkowo, rentownego i skalowalnego modelu biznesowego. Po zakończeniu programu inkubacji firmy mają szansę otrzymania bezzwrotnej dotacji na wejście na rynek.

Program konferencji:
10.15 - Powitanie przez moderatora – Leszek Czech, PARP
- słowo wstępu od animatora platformy: Milena Kulesza, kierownik Działu Promocji i Rozwoju, Białostocki Park Naukowo – Technologiczny oraz Wojciech Samulowski, dyrektor, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
- słowo wstępu od przedstawiciela miasta
- słowo wstępu od przedstawiciela uczelni: Jerzy Siwkiewicz, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii
10.35 - Oferta Platformy startowej - Milena Kulesza, kierownik Działu Promocji i Rozwoju, Białostocki Park Naukowo – Technologiczny oraz Wojciech Samulowski, dyrektor, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
11 - Paweł Harajda, Olcamp – startupy w Olsztynie
11.15 - Startupy: Kimika Laboratories, Wama Soft, Globe of Things
12 - Podsumowanie spotkania, Leszek Czech, PARP
12.15 - Networking