Ilustracja tekstu

Guziankę – jedną z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich atrakcji turystycznych – czeka generalny remont. 31 marca o godz. 10.00 w Sali nr 325 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zostaną podpisane stosowne dokumenty na realizację tego przedsięwzięcia.

Projekt nosi nazwę – budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem Guzianka I. Projekt będzie realizowany w trzech etapach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Wstępne umowy podpiszą w imieniu samorządu województwa marszałek Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek Miron Sycz, a w imieniu Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich wiceprezes Krzysztof Piwowarczyk i członek zarządu Otolia Siemieniec.