fot. stockvault.netIII Forum Polski Wschodniej, czyli jedna najważniejszych imprez biznesowych we wschodniej części kraju, odbędzie się 10 i 11 czerwca 2013 roku w Kielcach.

 

Podczas spotkania omówiona zostanie promocja gospodarcza pięciu regionów Polski - województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Planowane są dwie sesje plenarne, podczas których zostanie poruszona tematyka szans rozwojowych Polski Wschodniej w kontekście zmian na arenie międzynarodowej, ewoluującego otoczenia gospodarczego i biznesowego oraz nowego budżetu na lata 2014-2020.



Tegorocznym tematem przewodnim wydarzenia organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. będzie „Europejski kryzys, polskie szanse. Czas na nowe kierunki, nowe pomysły – czas na Polskę Wschodnią”. Wśród zaproszonych panelistów będą znani ekonomiści, socjolodzy, przedstawiciele administracji samorządowej oraz inwestorzy.

 

Zaplanowano również warsztaty, adresowane do przedstawicieli firm i samorządów, poświęconych tematyce tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (start-up), komunikacji marketingowej, szans rozwoju jakie daje partnerstwo publiczno-prywatne, strategii rozwoju firmy na rynkach europejskich i azjatyckich, różnic kulturowych w prowadzeniu negocjacji.

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.easternpolandbusinessforum.eu