Mapa Polski na szarym tle, a w niej małe flagi - 7 białych i 9 czerwonych - logo Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Wybór Prezesa Zarządu ZWRP przewiduje między innymi program XXXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Dwudniowe obrady rozpoczną się w czwartek (3 marca) w Jachrance koło Warszawy.

Zgromadzenie ogólne podejmie także kilka innych istotnych decyzji. Delegowani zostaną przedstawiciele ZWRP na wakujące miejsca do Komitetu Regionów Unii Europejskiej, wybrany będzie także reprezentant ZWRP do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Delegaci przeprowadzą również wybory uzupełniające do zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgromadzenie ogólne jest organem stanowiącym Związku Województw RP. Składa się z 64 reprezentantów 16 polskich regionów. Delegatami z województwa warmińsko-mazurskiego są: marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, przewodniczący sejmiku Piotr Żuchowski oraz radni Julian Osiecki i Zbigniew Pietrzak.