Ilustracja do tekstu

Rusza druga edycja konkursu dla MŚP z poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR. Wnioski przyjmowane będą od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 roku.

Przedsięwzięcie skierowane jest zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm. W dwóch ubiegłorocznych konkursach (po jednym dla wskazanej grupy) pozytywną ocenę formalną przeszło 1887 wniosków.

Specjaliści przeanalizują m.in. nowatorstwo rezultatów projektu, rynkowe zapotrzebowanie na dane rozwiązanie, opłacalność jego wdrożenia oraz szansę na prawidłową realizację przedsięwzięcia.

Konkurs podzielony jest na etapy. Obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania. Kwota na dofinansowanie projektów wynosi 750 mln zł.

WIĘCEJ INFORMACJI