Trzy niebieskie litery "P" w różnych odcieniach niebieskiego - symbol partnerstwa publiczno-prywatnego

Ministerstwo Rozwoju wydłużyło nabór ppp dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 kwietnia.

Celem naboru jest wybór grupy projektów, które będą charakteryzowały się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule partnerstwa prywatno-publicznego. Najlepsze propozycje będą mogły zostać objęte ministerialnym wsparciem w procesie przygotowania do realizacji.

Zgłaszane mogą być projekty należące do wszystkich sektorów, z wyłączeniem gospodarki odpadami, dróg samorządowych szczebla wojewódzkiego, dróg krajowych za które odpowiada GDDKiA, poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych, ochrony zdrowia oraz budowy, przebudowy i utrzymania budynków sądów oraz rewitalizacji. Projekty dotyczace rewitalizacji zostaną objęte osobnym naborem, który planowany jest na 2016 r.

Szczegółowe informacje (link otwiera nową stronę internetową)