Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z lotu ptaka

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin spotka się z laureatami XVIII edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” i XIV edycji Konkursu „Gmina Fair Play”.

Ideą programu PFP jest promocja zasad etyki i kultury przedsiębiorczości.

W firmach „Fair Play” codziennie stosowane są normy rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną oraz władzą państwową i samorządową. Takie przedsiębiorstwa działają zgodnie z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Za to „Gmina Fair Play” to taka, która jest przyjazna inwestorom i przedsiębiorczości.

W 2015 roku Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej, wyróżnił 10 przedsiębiorstw i jedną gminę z województwa warmińsko-mazurskiego.

Początek spotkania w środę (10 lutego) o godz. 13 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego.