Logo Urban Innovative Actions

Na pomoc w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) mają szansę miasta liczące ponad 50 tys. mieszkańców lub partnerstwa samorządów.

Do podziału jest 80 mln euro.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej 15 grudnia 2015 r. uruchomiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA). Inicjatywa ta wspiera innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i jest nowym instrumentem Komisji Europejskiej. Został on stworzony w celu zapewnienia wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie.

Beneficjentami mogą zostać władze miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców lub partnerstwa władz samorządowych, których łączna liczba mieszkańców przekracza 50 tys. Każdy projekt może otrzymać współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 5 mln euro, a jego wdrożenie musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Maksymalna stopa współfinansowania wynosi 80 proc. Budżet pierwszego naboru to 80 mln euro.

Trwający obecnie nabór koncentruje się na czterech obszarach tematycznych powiązanych z agendą miejską UE:

  • Ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast),
  • Integracja imigrantów oraz uchodźców,
  • Transformacja energetyki,
  • Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r. 3 lutego w Krakowie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat programu.

Wymagania i dokumenty aplikacyjne (strona w języku angielskim i francuskim)

Więcej informacji na temat inicjatywy Urban Innovative Actions (strona w języku angielskim i francuskim)

Rejestracja na spotkanie w Krakowie(strona w języku angielskim i francuskim)