dokumenty. Fot. stockvault.net

Będą wspierane w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Zestawy obszarów badawczych przygotowują Ministerstwo Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

W bieżącej perspektywie finansowej UE badania prowadzone przez jednostki naukowe nie będą współfinansowane ze środków programów regionalnych, stąd niezbędne jest zapewnienie zgodności wspieranych obszarów badawczych z potrzebami regionalnych inteligentnych specjalizacji. Ministerstwo Rozwoju zaproponowało mechanizm, w którym to województwa mają zgłaszać zagadnienia badawcze. Na ich podstawie utworzone zostaną Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze.

Województwo warmińsko-mazurskie przystępuje do identyfikacji obszarów, które zostaną zaproponowane do uwzględnienia w Regionalnych Agendach Naukowo-Badawczych zapraszając jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu z województwa do zaangażowania w konsultacje i przygotowanie ewentualnych propozycji.

Zgłoszenia obszarów badawczych przyjmowane będą do 15 lutego 2016 r. na odpowiednim formularzu wraz z uzasadnieniem m.in. z punktu widzenia wpisywania się w regionalne inteligentne specjalizacje scharakteryzowane w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, tj.:
- ekonomia wody
- drewno i meblarstwo
- żywność wysokiej jakości

Region może zgłosić dowolną liczbę zagadnień badawczych pod warunkiem ich zgodności z dokumentem strategicznym, w których zdefiniowano regionalne inteligentne specjalizacje. Następnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR - Instytucja Pośrednicząca POIR) dokona przeglądu zgłoszonych zagadnień badawczych. Na tym etapie będzie miała miejsce agregacja zagadnień badawczych, czyli łączenie zagadnień z podobnych dziedzin nauki w zbiory, które będą wstępnie określały zakres tematyczny RANB. W kolejnym etapie Komitet Ekspertów, złożony z ekspertów wyłonionych z bazy NCBR, dokona pogłębionej analizy zagadnień badawczych, a jego prace powinny zakończyć się określeniem zakresów tematycznych RANB uszczegółowionych poprzez zweryfikowane przez Komitet zagadnienia badawcze. Lista RANB wskazująca zakres tematyczny i zagadnienia badawcze zostanie zatwierdzona przez Radę NCBR na podstawie rekomendacji Komitetu Ekspertów. Następnie odbędzie się konkurs na projekty realizowane w ramach RANB, dofinansowane ze środków POIR (Działanie 4.1).

Na podstawie dotychczas analizowanych propozycji regionalnych inteligentnych specjalizacji NCBR określiło następujące zakresy tematyczne:
1. Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność.
2. Nowoczesne materiały i technologie (przemysł metalowy i maszynowy, drzewny i meblowy, odlewniczy i metalowy, włókienniczy, lotnictwo i kosmonautyka, tworzywa sztuczne, materiały budowlane).
3. Logistyka i działalność morska (inżynieria wodna i lądowa, ekonomia wody).
4. Zdrowie (medycyna, farmacja, kosmetyka) i turystyka.
5. ICT, usługi dla biznesu i sektory kreatywne (multimedia, teleinformatyka, wzornictwo)
6. Energetyka i środowisko.

Zagadnienia badawcze mogą zostać zgłoszone w ramach powyższych zakresów tematycznych lub dotyczyć innych, które zostały zidentyfikowane w regionie. Proponowana nazwa obszaru badawczego powinna jednoznacznie wskazywać na tematykę prac badawczo-rozwojowych, które mogą być finansowane w ramach instrumentu RANB, w taki sposób, aby było możliwe określenie tematów projektów obejmujących prace B+R w ramach ogłoszonej RANB. Należy mieć na uwadze, że w ramach Agend wsparcie będzie obejmowało projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, przy czym liderem będzie jednostka naukowa.

Wypełnione fiszki badawcze należy przesyłać pismem z płytą CD na adres Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn) oraz drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontak: Gabriela Zenkner-Kłujszo, kierownik Biura Przedsiębiorczości (tel. 89 521 93 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

WIĘCEJ INFORMACJI