Logo PARP

Trwają konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji konkursowej dla poddziałania 1.3.2 - tworzenie sieciowych produktów przez małe i średnie przedsiębiorstwa - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020.

Uwagi można zgłaszać do 17 stycznia.

W ramach podziałania 1.3.2 konsorcja małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły otrzymać wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych o charakterze innowacyjnym, w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Konsultacje społeczne projektu dokumentacji konkursowej, czyli regulaminu z wraz z załącznikami, rozpoczęły się 5, a zakończą 17 stycznia 2016 roku. Uwagi należy przesyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Formularz przez który można zgłaszać uwagi

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych