Logo Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Trzy firmy zotrzymały zezwolenia na prowadzenie działalności na preferencyjnych warunkach w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Łączna wartość związanych z tym inwestycji wyniesie ponad 94 mln zł.

Zezwolenie otrzymała m.in. firma Tymbark-MWS (lider na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej) na rozbudowę istniejącego zakładu przetwórstwa warzyw i owoców. Kolejne zezwolenia trafiły do firmy Inventive Solution Sp. zoo zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz do spółki z branży farmaceutyczno-spożywczej - ZITO Chudy i Wspólnik.

W 2015 roku WMSSE wydała 11 pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Inwestorzy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości blisko 426 mln zł oraz utworzenie 615 nowych miejsc pracy. Strefa powiększyła się o 42,5 ha dodatkowych terenów inwestycyjnych i obecnie zajmuje obszar 1057,4 ha i składa się z 30 podsterf.

Największe inwestycje 2015 roku to:

  • „Paged – Sklejka” S.A. w Morągu, która wybuduje nową halę produkcyjną oraz rozbuduje istniejące obiekty do produkcji sklejki. Firma poniesie nakłady inwestycyjne na poziomie co najmniej 151,7 mln zł i utworzy 110 nowych miejsc pracy.
  • Żuławska Fabryka Mebli Sp. z o.o., która w Elblągu zainwestuje w rozbudowę zakładu produkcji frontów MDF. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości, co najmniej 75,0 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 170 nowych miejsc pracy.

Na zakończenie 2015 roku ważne zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy posiadało 79 przedsiębiorców.

Więcej informacji na temat