www.stockvault.net

W poniedziałek 28 grudnia marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisze umowy na dofinansowanie 12 projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Do siedziby samorządu województwa zawitają beneficjenci, m.in. włodarze Ełku i Barczewa, starosta iławski oraz przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych z Olsztyna i Pisza.

Tym razem wsparcie otrzyma 12 przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast o łącznej wartości ponad 10 mln zł, dofinansowanych kwotą 6,7 mln zł.

Wszystkie inwestycje muszą zostać rozliczone do końca 2015 roku, więc zostały zrealizowane przez beneficjentów wcześniej. Dofinansowanie projektów jest możliwe dzięki oszczędnościom wynikającym z korzystnego kursu euro.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.30 w sali 325 Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.