Spotkanie w Warszawie

Na spotkaniu biznesowym, które odbyło się w Warszawie, został zaprezentowany potencjał Olsztyna oraz Elbląga w sektorze outsourcingu.

Sektor outsourcingu w Polsce już od co najmniej pięciu lat notuje stały roczny wzrost na poziomie 15-18%. Rok 2015 należał do mniejszych lokalizacji biznesowych, które zaczęły wychodzić z cienia wielkich metropolii i poprzez świadome działania z zakresu promocji gospodarczej skutecznie zabiegają o zagraniczne inwestycje.

O inwestycje z sektora BPO/SSC coraz silniej zabiegają Warmia i Mazury, skutecznie udowadniając, że „ciągnie biznes do Warmii i Mazur”.Dobrym przykładem są Olsztyn i Elbląg, kojarzące się dotychczas głównie z branżą turystyczną i przemysłem meblarskim.

Olsztyn stanowi pozytywny przykład lokalizacji świadomie rozwijającej swój potencjał inwestycyjny. Miasto zajęło drugie miejsce w tegorocznym rankingu Doing Business ogłaszanym przez World Bank Group, w którym oceniana jest łatwość prowadzenia działalności gospodarczej. Na terenie Olsztyna działa podstrefa Warmińsko–Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, w których przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi podatkowe, ułatwienia administracyjne czy profesjonalne usługi doradcze. O potencjale inwestycyjnym miasta stanowią jednak przede wszystkim ludzie. W stolicy Warmii i Mazur działała sześć uczelni wyższych, które kształcą obecnie ponad 28 tysięcy osób. Mocną stronę olsztyńskich studentów stanowi znajomość języków obcych, przede wszystkim angielskiego oraz niemieckiego, co istotne jest dla firm BPO/SSC zza zachodniej granicy, które interesują się możliwością inwestycji w mieście. Oprócz zasobów kadrowych Olsztyn oferuje im trakcyjne koszty powadzenia biznesu i wynajmu powierzchni biurowej.

Z kolei siłą Elbląga jest doskonała lokalizacja: pomiędzy Gdańskiem a Kaliningradem, na trasie prowadzącej do Warszawy. To tu powstał pierwszy w województwie park technologiczny – miejsce spotkań nauki i biznesu. W Elblągu funkcjonują cztery uczelnie wyższe. Miasto jest jednym z nielicznych, które w swojej ofercie edukacyjnej posiadają specjalności dedykowane przyszłym pracownikom BPO/SSC, kształcące kadry na miarę potrzeb sektora.

Podczas spotkania „Ciągnie biznes do Warmii i Mazur”, zorganizowanym w Warszawie przez Fundację Pro Progressio, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasta Olsztyn i Elbląg, prezydent Elbląga Witold Wróblewski podkreślał, że inwestorzy mogą liczyć na pomoc ze strony Biura Wsparcia Przedsiębiorczości oraz atrakcyjne ulgi i udogodnienia w SSE. Na terenie miasta swoje centra posiadają już General Electric, CSC, Siemens czy FLSmitdh Maag Gear.

Organizatorami przedsięwzięcia byli samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, samorządy miast Olsztyna i Elbląga oraz Fundacja Pro Progressio. Partnerem wspierającym był CEDOZ.