Fot. Dom Polski Wschodniej

Spotkanie było współorganizowane przez Ambasadora RP w Królestwie Belgii, Artura Harazima i Dom Polski Wschodniej. Uczestniczył w nim Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. 

2 grudnia 2009 roku marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli. Koordynację nad pracami Domu Polski Wschodniej sprawują poszczególne województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.

Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli umożliwiając pełniejsze wykorzystanie wspólnego potencjału rozwojowego.

W tym roku działaniom Domu Polski Wschodniej przewodził Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania przekazał koordynację Sławomirowi Sosnowskiemu, marszałkowi województwa lubelskiego. W uroczystościach wzięli również udział posłowie do Parlamentu Europejskiego, polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, pracownicy Komisji Europejskiej, przedstawiciele biznes belgijskiego i polskiego w Belgii, MSZ Królestwa Belgii oraz przedstawiciele Pałacu.


Za: http://www.eastpoland.eu/