Budynek Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności. Fot. UWM

Osiemnaście pracowni, nowoczesny sprzęt, możliwość prowadzenia badań z zakresu biooceny żywności, dietetyki i gastronomii.

Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie wzbogacił się o kolejną placówkę naukową.

Przy Wydziale Nauki o Żywności UWM rozpoczęło działalność Centrum Gastronomii i Sztuki Kulinarnej. Oficjalne otwarcie tej jedynej tego typu w Polsce placówki naukowo-badawczej nastąpiło 28 listopada.

Nowo wybudowany obiekt o powierzchni ok. 3 tys. mkw mieści 18 pracowni naukowych do badań z dziedziny gastronomii, dietetyki oraz biooceny żywności. Powstał w rekordowo krótkim czasie - prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2014 r., a odbiór techniczny nastąpił w sierpniu tego roku. Koszt budowy centrum zamknął się w kwocie ok. 12 ml zł, z czego 90 proc. pochodzi z funduszy unijnych z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Centrum to placówka naukowo-badawcza, ale jak zapewnia prof. Lidia Wądołowska, otwarta będzie również na potrzeby miasta oraz regionu. - Chcemy wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości, przede wszystkim małe zakłady kulinarne poprzez organizowanie szkoleń. Będziemy także organizować szkolenia z zakresu dietetyki - wyjaśnia prof. Wądołowska.

Centrum już realizuje projekty szkoleniowe z zakresu zdrowego żywienia. W czerwcu dr inż. Ewa Niedźwiecka oraz mgr Marta Lonnie z Pracowni Dietetycznej badały grupy dzieci z klasy 5 z SP 9 w Olsztynie i SP w Rusi oraz prowadziły szkolenia dla dzieci dotyczące prawidłowego odżywiania.

Pracownia dietetyczna wyposażona jest m.in w specjalną wagę do określania składu ciała - zawartości tłuszczu, wody, rozkładu mięśni, fałdomierz do pomiarów stopnia tkanki tłuszczowej oraz taśmę do pomiarów obwodów ciała.

Pracownią badań biochemicznych stanu odżywienia opiekuje się mgr Beata Krusińska. Pracownia wyposażona jest m.in. w analizatory biochemiczny, immunologiczny, hematologiczny i mikroskop z kamerą cyfrową.

W centrum znajdują się również laboratorium fizykochemii, laboratorium analiz instrumentalnych wyposażone m.in. w sztuczny nos, urządzenia do oceny tekstury i pomiaru barw; pracownia badania wydatków energetycznych, specjalistyczne pracownie gastronomiczne.

Więcej informacji