Spotkanie w Giżycku

Okazją do podsumowania funkcjonowania tego przedsięwzięcia była konferencja „Mały ruch graniczny: impuls dla rozwoju turystyki”, która odbyła się 21 października 2015 roku w Giżycku.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz regionalnych województwa i obwodu kaliningradzkiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dyplomaci, polscy i rosyjscy samorządowcy, przedstawiciele organizacji turystycznych oraz przedsiębiorcy z branży turystycznej. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentował marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Podczas konferencji dyskutowano o sensie istnienia małego ruchu granicznego na codzienne funkcjonowanie mieszkańców Warmii i Mazur oraz obwodu kaliningradzkiego. Dzięki umowie granicę polsko-rosyjską przekroczyło w sumie już ponad 3,5 mln Rosjan.

Wcześniejsze spotkania odbywały się w Kętrzynie, Mikołajkach oraz Dębówku w pobliżu Bartoszyc.