Panorama Giżycka

W środę (21 października) w Giżycku rozpoczyna się konferencja „Mały ruch graniczny: impuls dla rozwoju turystyki”, którą patronatem objął Minister Spraw Zagranicznych.

Konferencja będzie okazją do podsumowania trzech lat funkcjonowania małego ruchu granicznego i dyskusji, jak jeszcze efektywniej wykorzystać ten mechanizm w sektorze turystycznym. Spotkanie otworzy marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Samorząd województwa pierwszą konferencję poświęconą MRG zorganizował w marcu 2012 roku w Kętrzynie, na kilka miesięcy przed wejściem w życie umowy. Wiele było wówczas obaw i niejasności, podczas spotkania omawiano szanse i zagrożenia, jakie mogą towarzyszyć wprowadzeniu w życie MRG. W 2013 roku w Mikołajkach oraz rok później w Dębówku koło Bartoszyc oceniano kolejne lata funkcjonowania umowy. Przyszedł czas na podsumowanie kolejnego roku, który z jednej strony na pewno potwierdził sens istnienia małego ruchu, z drugiej jednak pokazał, jak łatwo na jego codzienne funkcjonowanie może wpłynąć komplikująca się sytuacja międzynarodowa.

W konferencji udział potwierdzili przedstawiciele władz regionalnych województwa i obwodu kaliningradzkiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dyplomaci, polscy i rosyjscy samorządowcy, przedstawiciele organizacji turystycznych oraz przedsiębiorcy z branży turystycznej.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu St. Bruno w Giżycku przy ul. Św. Brunona 1. Rozpoczęcie o godz. 10.

Program konferencji