Ilustracja do tekstu

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd województwa wybrał trzy projekty drogowe do dofinansowania ze środków RPO WiM 2007-2013.

Zarząd zdecydował o zwiększeniu kwoty alokacji w konkursie do ponad 28 mln zł. - Przebudowane zostaną drogi wojewódzkie: 544 na odcinku Działdowo-Iłowo-Osada, 508 na odcinku Piduń-Rekownica oraz droga 598 – powiedział marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Ostatnie przedsięwzięcie dotyczy realizacji III etapu modernizacji ul. Sikorskiego w Olsztynie.

Zwiększenie kwoty alokacji było możliwe dzięki przesunięciom środków między poddziałaniami Osi Infrastruktura transportowa oraz różnicom kursowym.