Logotyp

Ruszyły projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Zostały one wybrane w pierwszym naborze Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Był to nabór zamknięty, adresowany wyłącznie do powiatowych urzędów pracy. W sumie na 20 urzędów zostało rozdzielonych prawie 55 mln zł, a z pieniędzy tych skorzystają bezrobotni.

Urzędy pracy obejmą opieką osoby powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy. Za pieniądze będą organizowane szkolenia i staże. Planowane są także dotacje na zakładanie firm, doposażenie stanowiska pracy czy pośrednictwo pracy. Największą sumę - ponad 6,5 miliona złotych otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu.

Projekty z pierwszego naboru będą realizowane do połowy 2016 roku, następnie będą ogłaszane kolejne nabory. W sumie w całym Programie Regionalnym dla województwa warmińsko-mazurskiego, na projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy, przewidziana jest kwota 100 mln euro.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.rpo.14-20.warmia.mazury.pl