Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Wernisażem wystawy forograficznej „Warmia i Mazury – zielone i bezpieczne drogi” rozpocznie się w niedzielę 4 października II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, które w tym roku odbędzie się w Lidzbarku Warmińskim.

Zarząd Dróg Wojewódzkich podsumuje efekty inwestycji drogowych zrealizowanych dzięki środkom unijnym, a także symbolicznie wkroczy w nową perspektywę 2014-2020.

Wystawę otworzy marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie po raz drugi zorganizowali Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe. Tegoroczne spotkanie przedstawicieli branży drogowej z całej Polski będzie trwało od 4 od 6 października w Lidzbarku Warmińskim. Tematy wiodące konferencji to wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw w budownictwie drogowym, technologie i materiały oraz innowacyjne rozwiązania wpisujące się w plany rozwoju sieci drogowej Warmii i Mazur w perspektywie na lata 2014-2020.

Konferencję rozpocznie wernisaż wystawy fotograficznej zorganizowanej przez pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie „Warmia i Mazury – zielone i bezpieczne drogi”. Celem wystawy jest ukazanie piękna dróg wojewódzkich naszego regionu, podsumowanie efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 i podziękowane wszystkim, dzięki którym możliwa była realizacja inwestycji drogowych.

Wystawę można oglądać od 2 do 6 października w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Stary Ratusz (ul. Stare Miasto 33) w Lidzbarku Warmińskim. Wernisaż rozpocznie się w niedzielę 4 października o godz. 16.00.

Program forum