W piątej edycji ogólnopolskiego konkursu mogą wziąć udział nie tylko przedsiębiorstwa, ale również gminy oraz organizacje pozarządowe.

Do rywalizacji mogą przystąpić przedstawiciele firm, gmin oraz organizacji pozarządowych, którzy chcą wdrażać przełomowe rozwiązania i działające z myślą o usprawnieniu swojej działalności. Nowoczesne technologie komunikacyjne, informacyjne, działania na rzecz wspierania badań i rozwoju, urozmaicanie oferty produktowej i usługowej – to wszystko może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i przeciwdziałania kryzysowi.
 
Inicjatywa „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” składa się z dwóch edycji - regionalnej (16 województw) oraz edycji ogólnopolskiej, której wyniki zostaną ogłoszone w styczniu 2013 r.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie internetowej www.liderzyinnowacji.pl

fot. www.depositphotos.com/ autor firefox