Dworzec z Ostródzie

W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ogłoszono laureatów ósmej edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” W kategorii „Rewiatalizacja” zwyciężył projekt zgłoszony przez Ostródę.

Głównym celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych projektów, które zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Ze 195 zgłoszeń jury wyłoniło 21 projektów w siedmiu kategoriach: obiekt turystyczny, miejsce przyjazne rodzinie, rewitalizacja, turystyka aktywna, turystyka mobilna i wirtualna, edukacja, kultura i sztuka.

W kategorii rewitalizacja wyróżnienie otrzymał projekt rewitalizacji ostródzkiego dworca. Miał on za zadanie nadanie zdegradowanemu budynkowi dworca PKP w Ostródzie nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych poprzez renowację, przebudowę o remont budynku.


Przed realizacją projektu dworzec służył tylko i wyłącznie jako centrum komunikacyjne dla podróżujących pociągami i autobusami. Po wprowadzeniu nowych funkcji (funkcja obsługi podróżnych pozostała) dworzec został inaczej postrzegany przez mieszkańców. Stał on się ważnym miejscem o znaczeniu kulturalnym, a podróżujący są tylko niewielkim procentem osób, które korzystają z budynku. Dzięki działaniom prowadzonym na dworcu stał on się miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych, warsztatów edukacyjnych i kulturalnych, nową alternatywą spędzania czasu wolnego w Ostródzie. Szacuje się, iż od momentu otwarcia dworca dla mieszkańców miasta odwiedziło go około 9 tys. osób

Realizacja projektu przede wszystkim wpłynęła na podniesienie oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta. Nowoutworzony Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) przygotowuje osoby niepełnosprawne do wejścia na rynek pracy. Dzięki niskiej cenie, świeżym i smacznym daniom oraz pozytywnemu klimatowi ogromnym zainteresowaniem cieszy się Bar Semafor, który jest „odskocznią” od codziennych problemów osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu bezpośrednio przyczyniła się do utworzenia 35 nowych miejsc pracy (25 osób niepełnosprawnych, 10 instruktorów i pracowników administracyjnych).

Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie kosztowała ponad 5,3 mln zł, z czego ponad 3,2 mln zł to wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.