Ostróda. Fot. UM Ostróda

Na Warmii i Mazurach obradować będą przedstawiciele wszystkich polskich regionów. Jutro (11 września) w Ostródzie odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP.

Spotkaniu przewodniczyć będzie Jacek Protas, prezes zarządu ZWRP i wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego - W tym roku obchodzimy rocznicę 25-lecia odrodzenia samorządności w Polsce, stąd dyskusja o dorobku samorządu terytorialnego i działaniach, które mogą usprawnić jego działanie trwała niemal cały rok – mówi Jacek Protas – Podczas jutrzejszego spotkania polskie regiony przedstawią konkretne propozycję zmian legislacyjnych.

Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP planuje przyjąć specjalne stanowisko dotyczące problemów w działaniu samorządu wraz z propozycjami rozwiązań prawnych. Postulaty mają dotyczyć czterech głównych obszarów: zmian ustrojowych i kompetencyjnych samorządu województwa, formy realizacji zadań przez samorząd województwa, korekt w systemie absorpcji środków europejskich oraz zmian w systemie finansów samorządu województwa.

- Proponujemy zmiany korzystne dla samorządu – dodaje Jacek Protas. – Samorząd terytorialny w Polsce cieszy się dużym zaufaniem. Około 70 proc. Polaków dobrze ocenia nasze działania, co jest najważniejszym wyznacznikiem naszej skuteczności i gospodarności, dlatego też nie proponujemy rewolucji, tylko mądrą ewolucje przepisów. Obecnie samorząd terytorialny pełni rolę jednego z najważniejszych inwestorów w Polsce i odpowiadać będzie za jeszcze większą część funduszy unijnych.

Obrady Plenarne Związku Województw RP rozpoczną się w hotelu Willa Port w Ostródzie o godz. 9.30 i potrwają do godz. 13.