CRS Ukiel

W ogólnopolskim konkursie wybieramy najlepsze przedsięwzięcia, które zostały dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcia są związane z turystyką, infrastrukturą sportową i rekreacyjną, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki oraz rewitalizacji.

O miano nowego cudu Funduszy Europejskich, w każdej z kategorii, walczy 21 projektów z 11 województw. Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach: rewitalizacja, obiekt turystyczny, turystyka mobilna i wirtualna, turystyka aktywna, kultura i sztuka, miejsce przyjazne rodzinie oraz edukacja.

Wybór laureatów w konkursie jest dwustopniowy. W pierwszym etapie, kapituła wytypowała projekty nominowane w każdej z kategorii. W drugim, wybierze siedem nowych Cudów Funduszy Europejskich. Ósmy wyłonią natomiast internauci.

W rywalizacji nie brakuje inwestycji z Warmii i Mazur. W kategorii rewitalizacja są to: Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej oraz rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie, natomiast w kategorii turystyki aktywnej: całoroczna infrastruktura sportowo-rekreacyjna nad jeziorem Krzywym w Olsztynie. 

Głosowanie potrwa do 4 sierpnia 2015 roku. Więcej informacji www.polskapieknieje.gov.pl 

 

Projekty z Warmii i Mazur:

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej - Miasto Ełk wraz z lokalnym stowarzyszeniem Ełckiej Grupy Animacji i Pedagogiki Społecznej „Alternatywa” wykorzystały metodę streetworkingu do aktywizacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Metoda ta zakłada wyjście z murów urzędów na ulice i pracę z osobami marginalizowanymi w ich codziennym otoczeniu. Docelową grupą w ełckim projekcie była młodzież w wieku 10-20 lat z obszaru Śródmieścia. W ramach projektu utworzono dziesięć grup, z których każda zrealizowała projekt o innej charakterystyce. Jedna urządziła boisko sportowe Gdańska Stadion, inna doskonaliła akrobatyczne umiejętności na trampolinie, a jeszcze kolejna zorganizowała wyścig małych pojazdów.

Ponadto, zawiązał się kabaret „Kopciuszek”, a w jednej z miejskich bram urządzono galerię „W moich oczach”, prezentującą na fotografiach życie młodzieży ze Śródmieścia. Kolejne trzy grupy zrealizowały reportaże filmowe: „Ełk dawniej i dziś”, „Atrakcje Ełku i okolic” oraz „Za co kocham Ełk”, a inna wyprodukowała teledysk do piosenki „My” lokalnej grupy hip-hopowej M-Squad.

Następna z grup wyremontowała i urządziła świetlicę. Dzięki projektowi udało się zdobyć zaufanie dużej grupy młodzieży, co zaprocentowało w kolejnych inicjatywach prowadzonych przez Ełcką Grupę Animacji i Pedagogiki Społecznej „Alternatywa”.

Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie - w ramach projektu przeprowadzono generalny remont budynku dworca w Ostródzie, wygospodarowano nowe pomieszczenia i zaadaptowano te, które pozostawały nieużywane. Obiekt zyskał nowe funkcje kulturalne i edukacyjne. Obecnie znajdują się tu m.in. świetlica artystyczna dla dzieci i młodzieży, Klub Plastyka Amatora, czytelnia, pracownie artystyczne, kulturalne i edukacyjne. W budynku dworca regularnie odbywają się wystawy artystyczne, prowadzone są różnorodne zajęcia warsztatowo-rękodzielnicze, a także spotkania dyskusyjne i wieczory tematyczne. Działalność podjęło lokalne Młodzieżowe Centrum Kariery, prowadzone przez Ochotniczy Hufiec Pracy, Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych „Rzecz Jasna”, które swoją ofertę kieruje przede wszystkim do mieszkańców okolicy, a także Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) mający na celu przygotowanie pracowników z niepełnosprawnościami do wejścia na otwarty rynek pracy.

W ramach ZAZ funkcjonują:
• certyfikowana niszczarnia dokumentów,
• produkcja ekologicznych podpałek,
• Bar Semafor prowadzony przez osoby z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu wyremontowano również pomieszczenia związane z obsługą ruchu pasażerskiego, poczekalnie wyposażono w sofy i stoisko z gazetami, ustawiono nowe ławki w holu oraz odnowiono kasy biletowe.

Całoroczna infrastruktura sportowo-rekreacyjna nad jeziorem Krzywym w Olsztynie - w ramach projektu wschodnia część jeziora Krzywego w Olsztynie została zagospodarowana na cele sportowo-rekreacyjne, poszerzając zarówno letnią, jak i zimową ofertę Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel”. Wybudowano budynki, w których mieszczą się obecnie wypożyczalnie sprzętu sportowego, w tym m.in. do sportów wodnych, nordic walking, rowerów, a także sprzętu zimowego. System ścieżek pieszych i rowerowych zimą zmienia się w trasy dla narciarzy biegowych.

W ośrodku uruchomiono sauny i łaźnie parowe, nurkowanie podlodowe i zimowe kąpiele dla tzw. morsów. Ponadto, utworzono skatepark, który zimą pełni rolę snowparku. Do dyspozycji jest również całoroczna hala do siatkówki plażowej i sale do squasha. Udostępniono liczne atrakcje dla najmłodszych, oddając do użytku place gier i boiska.