Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Kończy się kolejny etap prac nad kontraktem terytorialnym dla województwa warmińsko-mazurskiego. Dokument został uzupełniony o aneks zawierający zapisy regulujące wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020 ze środków budżetu państwa. Umożliwi to uruchomienie środków z programu.

Podczas spotkań negocjacyjnych rządu i samorządu województwa ustalono, że minister infrastruktury i rozwoju przekaże na realizację RPO WiM 2014-2020 1,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ok. 0,5 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład krajowy zostanie uzupełniony o 60 mln euro z budżetu państwa. Dodatkowo strona rządowa zobowiązała się zapewnić 100 mln euro z Funduszu Pracy na projekty powiatowych urzędów pracy współfinansowane z EFS w ramach RPO.

Kontrakt terytorialny jest umową między radą ministrów i zarządem województwa warmińsko-mazurskiego, w której obie strony ustalają kwotę i warunki dofinansowania RPO z budżetu państwa, a także deklarują współpracę w realizacji strategicznych dla województwa przedsięwzięć. Zawiera dwie listy, podstawową i warunkową, na które wpisano łącznie 48 inwestycji. Kontrakt podpisano w listopadzie ubiegłego roku. W tym czasie trwały jeszcze negocjacje programów operacyjnych z Komisją Europejską, dlatego w dokumencie nie można było dokonać przesądzeń finansowych.

Aneks zaakceptowała Rada Ministrów w trybie obiegowym 14 lipca 2015 roku. Teraz jest analizowany przez Rządowe Centrum Legislacji i po uzyskaniu akceptacji zostanie podpisany przez stronę rządową i zarząd województwa. Kolejnym etapem prac nad kontraktem terytorialnym będą przewidziane na jesień renegocjacje listy przedsięwzięć priorytetowych oraz zasady ich finansowania i realizacji.