II Konferencja Parków Polski Wschodniej

W Elblągu i Kadynach spotkali się przedstawiciele parków technologicznych i naukowych z obszaru Polski Wschodniej.

Organizatorem konferencji był Elbląski Park Technologiczny.

Przypomnijmy, że w spotkaniu, które odbyło się w dniach 25-26 czerwca 2015 r., uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji i firm:

 • Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
 • Kielecki Park Technologiczny
 • Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
 • Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Zeto Software Sp. z o.o.
 • Banco Consulting
 • Black Pearls VC
 • Elbląski Park Technologiczny

Celem konferencji było poszerzanie współpracy w zakresie rozwoju i możliwości finasowania projektów na rzecz rozwoju innowacji i przedsiębiorczości przez parki naukowe i technologiczne z obszaru Polski Wschodniej. Podczas konferencji zaprezentowano obecnie oferowane usługi oraz ich specyfikę dla poszczególnych regionów, a także kierunki ich rozwoju; omówiono nowoczesne narzędzia wsparcia dla startupów; analizowano możliwości optymalizacji kosztów przeznaczonych na utrzymanie infrastruktury parków. Konferencję zakończyła dyskusja na temat możliwości podjęcia współpracy przy wspólnych projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z ofertą Elbląskiego Parku Technologicznego oraz realizowanymi projektami przez Park. Zwiedzili Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych. Laboratorium Metaloznawstwa firmy Metrotest, laboratorium Metalexpert – z instalacją termicznego przekształcania odpadów. Po wizycie w EPT goście mieli okazję zobaczyć nowopowstałe zakłady produkcyjne na terenach inwestycyjnych Elbląga – Modrzewina Południe tj. Acoustics, Metalexpert.