forum ekonomiczneSamorządowcy, przedstawiciele rządu, eksperci oraz goście z Europy i świata zjechali się do Krynicy, by dyskutować o strategicznych celach europejskiej polityki regionalnej. VI Forum Regionów jest częścią XXII Forum Ekonomicznego, zwanego ,,polskim Davos”.

Specjalnym gościem dzisiejszego popołudnia będzie prezydent Bronisław Komorowski. W panelu inaugurującym dotyczącym roli regionów w Europie weźmie udział również marszałek Jacek Protas.

-  Mam zaszczyt być uczestnikiem dyskusji rozpoczynającej VI Forum Regionów. Będę z pewnością akcentował pozytywną rolę Programu Rozwoju Polski Wschodniej oraz Programu Współpracy Transgranicznej we wspieraniu peryferyjnych regionów Polski. Liczę, że te inicjatywy będą kontynuowane w kolejnej perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020 – powiedział przed rozpoczęciem Forum marszałek Jacek Protas.
 
W tej części spotkania wystąpią także m.in. Siim-Valmar Kiisler, minister rozwoju regionalnego Estonii oraz Georg Milbradt, były szef rządu niemieckiej Saksonii. Następnie uczestnicy Forum zajmą się tematem e-sądownictwa. Głos w dyskusji zabierze wicepremier Węgier Tibor Navracsics.

Kolejnego dnia obrady przeniosą się do Muszyny, gdzie w grupach eksperckich goście Forum omówią zagadnienia związane m.in. z transportem miejskim, jakością usług publicznych, bezrobociem wśród młodych oraz innowacyjnością regionów.

Forum zakończy się 6 września uroczystą galą konkursu ,,Lider Samorządu”. Wcześniej samorządowcy i eksperci zajmą się tematami związanymi z polityką ekologiczną w miastach oraz zarządzaniem funduszami unijnymi.