Olsztyn

Stolica Warmii i Mazur zajęła drugie miejsce w rankingu polskich miast, przygotowanym przez Bank Światowy.

W rankingu oceniana była liczba dni potrzebnych na: założenie spółki (w Olsztynie 22 dni – trzecie miejsce wśród miast), uzyskanie pozwolenia na budowę (w Olsztynie 154 – dziewiąte miejsce), wpis do księgi wieczystej (w Olsztynie 28 – piąte miejsce) oraz dochodzenie należności (w Olsztynie 328 – pierwsze miejsce).

Po podliczeniu punktów okazało się, że stolica Warmii i Mazur zajęła drugie miejsce, zaraz po Bydgoszczy. Zestawienie 18. miast zamykają trzy duże miasta: Kraków, Warszawa i Gdańsk.