Spotkanie w Brukseli

16 i 17 czerwca 2015 roku przedstawiciele Prezydium Euroregion Bałtyk spotkali się na drugim posiedzeniu w tym roku. Celem wizyty w Brukseli była intensyfikacja współpracy z tamtejszymi biurami regionalnymi i sieciami współpracy oraz lobbing organizacji w instytucjach unijnych.

Pierwszego dnia członkowie Prezydium uczestniczyli w seminarium Nieformalnej Grupy Morza Bałtyckiego (iBSG) - „Bałtyckie rozwiązania dla energii odnawialnej i zrównoważonego transportu – inicjatywy dla niebieskiego i zielonego wzrostu”. iBSG jest nieformalną siecią zrzeszającą biura regionalne i organizacje z Regionu Morza Bałtyckiego. Seminarium zgromadziło urzędników Komisji Europejskiej, specjalistów od transportu morskiego i miejskiego oraz energii morskiej i bioenergii.

Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami biur regionalnych i sieci współpracy, by rozmawiać o sposobach wzajemnej komunikacji i tematach wspólnych działań. Dyskusja objęła również sprawy wewnętrzne jak organizacja Dorocznego Forum Interesariuszy, współpraca młodzieżowa, Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk i nadanie Euroregionowi osobowości prawnej.

Euroregion Bałtyk jest międzynarodową organizacją współpracy regionalnej zrzeszającą 9 organizacji członkowskich z Polski, Litwy, Danii, Szwecji i Federacji Rosyjskiej. Województwo warmińsko-mazurskie jest aktywnym członkiem organizacji od 1999 roku.