Frombork

Zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przyjmowane są do 3 czerwca 2015 roku.

Nagrodzone w nim zostaną najlepsze przedsięwzięcia dotyczące m.in. turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:
• Rewitalizacja - wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji,
• Obiekt turystyczny - np. muzeum, hotel, zamek, pałac, zajazd, centrum kongresowe, skansen, obiekt sakralny itp.,
• Turystyka mobilna i wirtualna - usługi turystyczne wykorzystujące aplikacje mobilne i internet; np. wirtualny spacer, internetowe platformy turystyczne, e-mapy, e-booki, internetowe przewodniki, itp.,
• Turystyka aktywna - np. ścieżka rowerowa, szlak wodny, szlak turystyczny, obiekt sportowo-rekreacyjny,
• Kultura i sztuka - instytucje kultury, a także promocyjne wydarzenia kulturalne o charakterze cyklicznym,
• Miejsce przyjazne rodzinie - np. park tematyczny, biblioteka, ogródek jordanowski, ogród zoologiczny, centrum wypoczynkowo-edukacyjne, park orientacji przestrzennej,
• Edukacja - np. edukacyjne centrum naukowe, program edukacyjny, cykliczne spotkania edukacyjne, wydarzenia sportowo-rekreacyjno-edukacyjne.

Nominowane i zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane w albumie oraz przewodniku turystycznym. Główną nagrodą w konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa i dyplom, a także zindywidualizowane pakiety promocyjne.
Żeby wziąć udział w konkursie trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia, krótkie filmy, publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres: Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” (ul. Zjazd 2/4, 60-653 Poznań).

Więcej informacji o konkursie