Chłopiec żągluje piłką

Zarząd województwa przyjął listę projektów z zakresu kultury fizycznej, które dofinansuje z budżetu.

Z pięciu ofert organizacji pozarządowych wybrano najlepsze trzy. Między nie rozdysponowano 195 tys. zł.

Są to głównie inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży oraz przedsięwzięcia wspierające rozwój regionalnych liderów sportu.

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy na program poprawy sprawności fizycznej uczniów klas I-III „Mały Mistrz” otrzyma 150 tys. zł. Ta sama organizacja złożyła najlepszy projekt na animację wydarzeń sportowych na Orlikach. Do organizacji turniejów w piłce nożnej, siatkowej i koszykówce samorząd dołoży 30 tys. zł. Na rozwój liderów sportu w województwie Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej otrzyma wsparcie wysokości 15 tys. zł.