Spotkanie w Olsztynie

Trwa wizyta studyjna, w której biorą udział samorządowcy z obwodu rówieńskiego i przedstawiciele tamtejszych mediów regionalnych. Ich wizytę otworzyła debata pt. „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – jakie wnioski dla Ukrainy?”, w której udział wzięła wicemarszałek województwa Wioletta Śląska-Zyśk.

Ponadto goście rozmawiać dziś będą m.in. na temat regulacji prawnych, kompetencji jednostek samorządu terytorialnego oraz możliwości rozwijania współpracy międzynarodowej na poziomie regionalnym i lokalnym. Partnerzy z Ukrainy usłyszą, na czym polega planowanie strategiczne na poziomie województwa i poznają polskie doświadczenia w zakresie decentralizacji środków publicznych, budżetu samorządów oraz metod kontroli finansów samorządu terytorialnego.

Realizowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie projekt „Samorząd terytorialny – hit eksportowy Polski!” współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”. Dzisiejsze spotkanie to II etap projektu. Na początku maja eksperci z Ukrainy wzięli udział w wizycie studyjnej pod hasłem „Warmia i Mazury - ekologicznie”.