Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Jutro (15 maja 2015 roku) w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursu na modelową rewitalizację miast. Konkurs skierowany jest do samorządów gmin miejskich lub miejsko-wiejskich. W spotkanie weźmie udział marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

W jego trakcie omówione zostaną zasady udziału w konkursie, jego cele oraz zakładany sposób wyboru i realizacji potencjalnych projektów. Prelekcje na temat rewitalizacji miast wygłosi także doktor Aleksandra Jadach-Sepioło ze Szkoły Głównej Handlowej.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00.

ZOBACZ PROGRAM