Podpisanie umowy Cysterna stanowić będzie jeden z elementów infrastruktury paliwowej na lotnisku. Jej głównym przeznaczeniem będzie transport paliwa lotniczego JET-A1 bezpośrednio do samolotów.

 

Umowa na dostarczenie autocysterny lotniskowej na paliwo JET-A1 zgodnie z postępowaniem „Zakup, instalacja i uruchomienie urządzeń do utrzymania lotniska i obsługi naziemnej samolotów wraz z Infrastrukturą telekomunikacyjną służb lotniska w ramach realizacji projektu „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury. Zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”.

 

 

Podpisy pod umową złożyli Leszek Krawczyk, prezes spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. oraz Tomasz Miłosz, wiceprezes zarządu Stokota Sp z o.o. Firma Stokota wygrała trzecią część przetargu ogłoszonego w styczniu 2015 roku.

 

Cysterna ma być dostarczona do 31 sierpnia 2015 roku. Koszt zakupu pojazdu wynosi 1 220 160 zł.